Kontakt

Kontaktuppgifter

KONTAKT FASTIGHETSSKÖTSEL

Vid upptäckt av fel på fastigheten görs en felanmälan till Wira.

Telefon

031-19 17 08

(telefontid kl 10.00-11.00 samtliga dagar, övrig tid telefonsvarare)

KONTAKT  FÖRVALTARE

Den ekonomiska förvaltaren för föreningen är Bredablick och till dessa vänder man sig om man behöver hjälp med pantsättning eller har frågor kring hyres -och avgiftsavier. Om ni ska hyra ut i andrahand skickar ni även ansökan till Breda Blick då de hanterar dessa.

Telefon

031-388 40 40 (växel)

KONTAKT  FÖRSÄKRINGSBOLAG

Föreningen är försäkrad hos Trygg Hansa och vid kontakt med försäkringsbolaget önskar styrelsen bli informerade så att vi är uppdaterade kring ärendet.

Bostadsräddsförsäkring ingår i försäkringen till alla lägenheter så detta behöver inte boende stå för själva.


Kontaktperson: Tommy Johnsson

Försäkringsnummer: 25-1523133-02

Telefon

0771-111 110

vardagar 8-18

KONTAKT UPPGIFTER STYRELSEN

Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor  kring föreningens verksamhet eller om ni har tips och idéer på förbättringar.Ni når oss lättast vi vår mail.

LOCATION GOOGLE MAPS